Modulband

Vid många användningsområden, speciellt inom livsmedelindustrin är konventionella transportband ej användbara. På grund av av sin konstruktion är då modulband ett bra komplement. Materialet ruttnar ej, är fysiologi